Hulp nodig? Bel: 038-3331767

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Indien onderstaande voorwaarden tegenstrijdig zijn met de hier bovengenoemde leverings- en verkoopvoorwaarden, dan prevaleren onderstaande voorwaarden.

1. Bestellingen en overeenkomsten
www.abckachels.nl is een onderdeel van Installatiebedrijf Jan Diender  BV.

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via één van de websites van Installatiebedrijf Jan Diender BV gesloten worden en waarbij Installatiebedrijf Jan Diender BV partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Installatiebedrijf Jan Diender BV accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden
Installatiebedrijf Jan Diender BV heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de online webwinkel te wijzigen.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf Jan Diender BV kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden.

4. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Installatiebedrijf Jan Diender BV en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van Installatiebedrijf Jan Diender BV. In de webwinkel kunt u de bestelling alleen afronden als u akkoord gaat met deze voorwaarden.

5. Bewijs van overdracht / elektronische communicatie
De administratie van Installatiebedrijf Jan Diender BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Installatiebedrijf Jan Diender BV verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Installatiebedrijf Jan Diender BV verrichte leveringen. Installatiebedrijf Jan Diender BV erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6. Risico en transport
Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van Installatiebedrijf Jan Diender BV en gaan over op het moment van aflevering aan u. Installatiebedrijf Jan Diender BV is niet verantwoordelijk voor verkeerde leveringen en/of het niet nakomen van afgesproken tijdstippen van leveringen. Artikelen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden op uitwendige beschadigingen. In overleg met de chauffeur wordt bepaald of het beschadigde artikel retour gaat. Na het aftekenen van de ontvangstbon kunnen wij hiervoor niet meer aansprakelijk worden gesteld. U kunt tot maximaal 24 uur na aflevering aanspraak maken op onjuistheden van de leveringen. U kunt natuurlijk wel gebruik maken van de garantievoorwaarden.

7. Gegevensbeheer en privacy
Installatiebedrijf Jan Diender BV houdt zich aan de Wet Persoonregistraties. De door u aan Installatiebedrijf Jan Diender BV verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Installatiebedrijf Jan Diender BV intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Installatiebedrijf Jan Diender BV.

8. Garantieaanspraak
Op alle artikelen heeft u garantie zoals u die bij elke leverancier krijgt. Als u aanspraak wilt maken op deze garantie dan dient u Installatiebedrijf Jan Diender BV een email te sturen met uw klacht. In overleg met Installatiebedrijf Jan Diender BV wordt besloten of de klacht daadwerkelijk binnen de garantievoorwaarden valt.

10. Retourzendingen
Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand schriftelijke goedkeuring van onze kant niet worden geaccepteerd. Bij goedkeuring zult u zelf zorg moeten dragen voor retourzending en de kosten daarvan. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd. Meer over het retourneren van materiaal aan ons vindt u hier: Retourvoorwaarden

11. Afleveren
Het afleveren van een bestelling besteden wij uit aan de pakketdienst of een transportbedrijf. Afleveren bij u thuis geschiedt altijd tot de voordeur op de begane grond.

12. Leveren op de Waddeneilanden
Als u op de Waddeneilanden woont, dan wordt de bestelling door onze transporteur aan de eilandtransporteur geleverd. Met deze transporteur dient u zelf contact op te nemen om een bezorgafspraak te plannen. Eventuele extra kosten die zij in rekening brengen, komen voor uw eigen rekening.

13. Nederlands recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met Installatiebedrijf Jan Diender BV is Nederlands recht van toepassing.